<<เข้าสู่หน้าหลัก เว็บไซต์วิทยาลัย >>

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-079835
หมายเลขโทรสาร : 054-079836

มือถือ : 086-4300199Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; info@technicmicrosoft.com www.technicmicrosoft.com