หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังต่อไปนี้

Read More

กลุ่มงาน

กลุ่มงานด้านต่างๆภายในวิทยาลัย มีการบริหารและกลุ่มงานดังต่อไปนี้

Read More

ข่าวสาร News

ข่าวสารวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ด้านล่างค่ะ

Read More

ศูนย์สารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาได้ออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้ใช้งานและมีรายละเอียด ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

Read More →

Courses-หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสุตรที่เปิดสอน

ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการเกษตร คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถเข้าดูภาพกิจกรรมของทางวิทยาลัยได้ที่ Facebook Pages ได้เลยค่ะ คลิกเลย

รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีพะเยา

About Us - เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดสอนในระดับ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชิชีพ และ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีทุนการศึกษาไปต่างประเทศ และมีศูนย์ฝึก ปฎิบัติขนาดใหญ่บนพื้นที่มากกว่า 1000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และ มีหอพัก ทัศนียภาพสวยงาม และเหมาะแก่การเรียนรู้

read more