รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ท่านเลขาสอศ.ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษฺ์ ผอ.สำนักมาตรฐาน ผอ.เจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนฯ ผอ.ปัทมา วีระวานิช ผอ.จรัสพงษ์ วรรณสอน และคณะได้ไปแวะเยี่ยม โรงเรียนเกษตรกรรมคูมาโมโต้ และเยี่ยมนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาที่กำลังฝึกงานอยู่ที่ Soma Farm นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ที่ฝึกงานจากฟาร์มใกล้ ๆ ได้มาต้อนรับ ่
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>


ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รวมพลังจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ


*** กรุณากด Like เพื่อเยี่ยมชม(ไลค์เฟสบุคก่อนถึงจะเข้าดูภาพกิจกรรมได้ค่ะ)

 


1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน กันยายน คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน มิถุนายน คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน มีนาคม คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน เมษายน คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
1ายงานงบทดลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>
คำสั่งวิทยาลัย
เอกสารประชุมผู้ปกครอง Download
ตารางอบรบคุณธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>

กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>>


  คู่มือโครงการการลดปัญหาการออกลางคัน
  คู่มือโครงการการสถานศึกษาสีขาว 1-11
  คู่มือโครงการการสถานศึกษาสีขาว 12-20
  โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
  รายงานความก้าวหน้าออกกลางคัน


นายจรัสพงษ์ วรรณสอน
ผู้อำนวยการ
สาส์นจากผู้อำนวยการ
::: Link คณะ/สาขาวิชา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต
จำนวนผู้เยี่ยมชม   ระบบฐานข้อมูลกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 100000047000          คน
เริ่ม : 1 สิงหาคม 2555
Your IP Address is 23.22.240.119

Un title page

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-079835
หมายเลขโทรสาร : 054-079836

มือถือ : 086-4300199Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; info@technicmicrosoft.com www.technicmicrosoft.com