งานการเงิน

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2561
งบทดลองประจำเดือนนีนาคม2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกาน2560
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2560