HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079835
info@company.com

«
»

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 40

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2562

บันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยผู้อำนวยการจรัสพงษ์ วรรณสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Mr.Keishi  Okanoประธานองค์กรเฟรนด์ (Friend Cooperative Association) ในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนศิษย์เก่า อกท.

เชิญชวนศิษย์เก่า อกท.ทุกท่าน ร่วมวิ่งประชาสัมพันธ์การจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 40 @ เกษตรพะเยา
วิ่งแบบ Cross Country ครั้งแรกของพะเยา เส้นทางสุดมัน บรรยากาศสุดฟิน มีทั้งอ่างน้ำ ท้องฟ้า ผืนป่า และภูเขา กับอากาศเย็นๆ ในช่วงฤดูหนาว
พบกันวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพะเยาจ้า

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งบริจาคให้สภากาชาดไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

#ออกกำลังและได้บุญ
#รวมพลคน อกท.
สนใจสมัครกันเลยนะคะ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More Button

โครงการสถานศึกษาเฉพาะทางอาหารปลอดภัย

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More